Náhradní a opravný písemný test ke zkoušce z Pozemního stavitelství I a III - zima 2018/19

Datum: 24.1.2019
Náhradní a opravný písemný test ke zkoušce PS1 a PS3 za zimní semestr 2018-19, se koná v pondělí 4.2.2019 od 10:00 hod. v posluchárně č.155 Gočár (PS1) a v učebně č.548 (PS3).

Z důvodu evidence přítomných a zadání testu se dostavte v dostatečném předstihu. V posluchárně obsazujte pouze liché řady. Zápočtu není zapotřebí. Přesné znění otázek je k dispozici na těchto webových stránkách v části příslušné přednáškám předmětu. K ústní části zkoušky se lze, po získání zápočtu, na vypsané termíny, přihlásit v databázi KOS. Kdo bude mít oba testy hodnocené jako nedostatečné (F+F) může si je zopakovat ve školním roce příštím, bude-li mu tak umožněno pravidly pro studium. 

S vyhodnocením své písemné práce se studenti seznámí během ústní části zkoušení. Žádáme vyučující předmětů probíhajících v zimním semestru souběžně, aby tyto naše termíny respektovali a nevypisovali v nich své akce. Děkujeme.