opravný písemný test ke zkoušce z Pozemního stavitelství 1 a 3 škol.rok 2017/18

Datum: 30.1.2018
Opravný písemný test ke zkouškám za zimní semestr 2017-18, se pro PS3 koná ve středu 7.2.2018 v učebně č.112 od 9.00 hod a pro PS1 od 11:30 hod.

Opravný písemný test ke zkouškám za zimní semestr škol.roku 2017-18, se z předmětu Pozemní stavitelství I a III koná ve středu 7.února 2018, v učebně č.112 od 09.00 hodin PS3 a od 11:30 hodin PS1. Při nedostatečné kapacitě učebny pro test PS1 se přebytky uchýlí do učeb.č.549. Z důvodu evidence přítomných a zadání testu se dostavte v dostatečném předstihu. Účast zvažte, ale jiný termín už nebude. Zápočtu není zapotřebí.
Přesné znění otázek je k dispozici na těchto webových stránkách v části příslušné přednáškám předmětu.

K ústní části zkoušky se lze, po získání zápočtu, na vypsané termíny, přihlásit v databázi KOS. Kdo bude mít oba testy hodnocené jako nedostatečné (F) může si je zopakovat ve školním roce příštím.Od těch, kteří se přihlásí k ústnímu zkoušení, ale budou mít písemný test klasifikovaný jako nedostatečný se očekává, že své místo uvolní a odblokují úspěšnějším. 

Žádáme vyučující předmětů probíhajících v zimním semestru souběžně, aby tyto naše termíny respektovali a nevypisovali v nich své akce. Děkujeme.