Náhradní a opravné písemné testy ke zkouškám ze Stavitelství - léto 2017/18

Datum: 4.6.2018
Náhradní a opravné písemné testy ke zkouškám za letní semestr 2017-18, se konají ve čtvrtek 14.6.2018 pro PS2 od 13.00 hod. v posluchárně č.107 a pro PS4 od 9.00 hod. v učebně 548.

Z důvodu evidence přítomných a zadání testu se dostavte v dostatečném předstihu. V posluchárně obsazujte pouze liché řady. Účast je povinná, zápočtu není zapotřebí. Platí pro studenty, jajichž první test byl vyhodnocen jako nedostatečný a pro řádně omluvené studenty, jejichž důvody nepřítomnosti na předchozím termínu budou uznatelné. Za omluvu se nepovažuje rekreační pobyt, ani v zahraničí, sportovní soustředění a jiné mimoškolní aktivity. Přesné znění otázek je k dispozici na těchto webových stránkách v části příslušné přednáškám předmětu.

K ústní části zkoušky se lze, po získání zápočtu, na vypsané termíny, přihlásit v databázi KOS. Očekává se, že do konce června tak učiní každý! Od těch, kteří se přihlásí k ústnímu zkoušení, ale budou mít písemný test klasifikovaný jako nedostatečný se očekává, že své místo uvolní a odblokují úspěšnějším. Kdo bude mít oba testy hodnocené jako nedostatečné (F) může si je zopakovat ve školním roce příštím, bude-li mu tak umožněno pravidly pro studium. 

Žádáme vyučující předmětů probíhajících v letním semestru souběžně, aby tyto naše termíny respektovali a nevypisovali v nich své akce. Děkujeme.