Zabezpečení výuky ústavu Stavitelství I - léto 2017-18

Datum: 14.2.2018
Týdenní přehled konání a umístění přednášek či cvičení zajišťovaných pracovníky ústavu 15123.

V připojeném přehledu je možné dohledat pokrytí týdenního rozsahu výuky zabezpečované ústavem č. 15123 - Stavitelství I, Fakulty architektury ČVUT v Praze. Barevně jsou odlišena cvičení v prvním a druhém ročníku, přednášky bakalářského i magisterského studia a ostatní aktivity. Připojené informace sdělují jméno vyučujícího a označení učebny, posluchárny, kde se výuka koná. V záhlaví lze odečíst její temínový a časový rozsah.

rozvrh léto 2017-18 (PDF  44,4 kB)