Geodézie

Cvičení – tradiční forma cvičení ve skupinách (12 studentů). geodézie, zeměměřické orgány ČR, geodetické body a referenční systémy, mapové podklady pro projektování staveb, geodetická část projektové dokumentace, vytyčování staveb, katastr nemovitostí, oceňování výkonů.

Kód: GD
Semestr: 5
Program: B
Rozsah: 1-1
Hodnocení: klz
Typ: povinný
Jazyk: Čeština