Geologie

vybrané statě z geologie a technické petrografie, horniny jako stavební surovina, kámen v architektuře, úkoly geologie v územním plánování.

Kód: GL
Semestr: 2
Program: B
Rozsah: 1-0
Hodnocení: klz
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášející

Cvičící