Geologie - krajinářská architektura

Kód: GL-k
Semestr: 1
Program: BAK
Rozsah: 1+0
Kredit: 1
Hodnocení: klz
Typ: povinný
Jazyk: Čeština