Pozemní stavitelství I

Kód: PS 1
Semestr: 1
Program: B
Rozsah: 2-1
Hodnocení: z+zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

Stránky už nebudou aktualizovány, informace hledejte na www.fa.cvut.cz v části Ústav stavitelství I.

Přednášky

Cvičení