Pozemní stavitelství I - krajinářská architektura

Kód: PS1-k
Semestr: 1
Program: BAK
Rozsah: 2+1
Kredit: 3
Hodnocení: z+zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština