Pozemní stavitelství IV

Tradiční forma cvičení ve skupinách (24 studentů). hydroizolace spodní stavby, klasifikace střech, požadavky, základní skladby a detaily jednoplášťových a dvouplášťových plochých střech, střešní terasy, základní skladby a detaily šikmých střech, skládané krytiny, klempířské práce, střechy halových staveb.

Kód: PS IV
Semestr: 4
Program: B
Rozsah: 1-2
Hodnocení: z+zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

1.
1. Inženýrské stavby (PDF  32,5 MB)
2.
3.
4.
5.
5. Šikmé střechy (PDF  35,7 MB)
6.
7.

Přednášející

Cvičení

1.Izolace spodní stavby
2.Kreslení plochých střech, odvodnění
2b. Odvodnění střech (PDF  2,7 MB)
3.Skladba a konstrukce nepochůzných střech
5.Skladby a konstrukce provozních a zelených střech
6.Zábradlí na terasách
7.Kreslení šikmých střech
8.Skladby šikmých střech
9.Půdní vestavby
9 Půdní vestavby (PDF  4,2 MB)

Cvičící