Materiály a technologie III

Téma:seznámení s jednotlivými druhy materiálů, jejich stavebně fyzikální charakteristikou, technologickými postupy při jejich výrobě a jejich opracování. Informace o materiálové základně jsou zaměřeny především na oblast keramických materiálů, betonu, železobetonu, sklocementových kompozitů, skla v různých modifikacích, dřeva a materiálů na bázi dřeva

Kód: MT3
Semestr: 3
Program: B
Rozsah: 2-1
Hodnocení: z+zk
Typ: povinně volitelný
Jazyk: Čeština