Pozemní stavitelství V

Tradiční forma cvičení ve skupinách (24 studentů). poruchy spodní stavby, poruchy nosných konstrukcí budov, obvodových plášťů a střech, poruchy teras i vnitřních konstrukcí historických i novodobých budov všech hlavních konstrukčních typů, způsoby oprav i obnovy; seminární práce – analýza příčin poruch zvoleného objektu či jeho části, doporučení nápravných opatření

Kód: PS V
Semestr: 5
Program: B
Rozsah: 2-0
Hodnocení: klz
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášející

Cvičení

1.Obsah seminární práce 2009/2010
seminární práce 09/10 (PDF  28,4 kB)

Cvičící