Stavební materiály I

seznámení se základními druhy materiálů a výrobků; klasifikace materiálů; základní vlastnosti materiálů; vhodné způsoby aplikace materiálů a výrobků v konstrukci; stavební keramika, stavební pojiva, omítky, beton, železobeton, lehké betony, dřevo, kovy (ocel, litina, hliník), sklo, izolační materiály, obkladové materiály.

Kód: MAT
Semestr: 1
Program: B
Rozsah: 2-0
Hodnocení: klz
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

1.1. Keramika
1a. Keramika (PDF  10,5 MB)
2.2. Keramika - svislé a vodorovné prvky
3.3. Keramické obklady, tašky, režné zdivo
4.4. Pojiva, malty, desky, tvárnice
4. Pojiva, malty (PDF  10,9 MB)
5.5. Desky, tvárnice
5. desky, tvárnice (PDF  28,7 MB)
6.6. Dřevo
6. dřevo (PDF  19,3 MB)
7.7. Lehké betony, desky, tvárnice
7. Beton (PDF  16,2 MB)
8.8. Pohledové betony
8.1 Pohledový beton (PDF  35,9 MB)
8.2 Lehké betony (PDF  9,3 MB)
9.9. Hydroizolace
10.10.Tepelné a požární izolace
11.11. Sklo
11.Sklo (PDF  36,1 MB)
12.12. Kovy
12. Kovy (PDF  12,9 MB)
13.13. Kámen kamenivo
13. Kámen (PDF  9,7 MB)
14.Sylaby přednášek a otázky ke zkoušce
14. otázky, sylaby (PDF  73,7 kB)

Přednášející

Přednášky