Stavební materiály I

seznámení se základními druhy materiálů a výrobků; klasifikace materiálů; základní vlastnosti materiálů; vhodné způsoby aplikace materiálů a výrobků v konstrukci; stavební keramika, stavební pojiva, omítky, beton, železobeton, lehké betony, dřevo, kovy (ocel, litina, hliník), sklo, izolační materiály, obkladové materiály.

Kód: MAT
Semestr: 1
Program: B
Rozsah: 2-0
Hodnocení: klz
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

1.1. Keramika
1a. Keramika (PDF  10,5 MB)
1b. Historie keramiky (PDF  1 MB)
2.2. Keramika - svislé a vodorovné prvky
3.3. Keramické obklady, tašky, režné zdivo
4.4. Pojiva, malty, desky, tvárnice
4. Pojiva, malty (PDF  9,6 MB)
5.5. Betony
5. Betony (PDF  22,3 MB)
6.6. Pohledové betony
6. Pohledové betony (PDF  25,9 MB)
7.7. Lehké betony, desky, tvárnice
7.1 Lehké betony (PDF  8,1 MB)
7.2 Desky, tvárnice (PDF  28,1 MB)
8.8. Dřevo
8. Dřevo (PDF  19,5 MB)
9.9. Hydroizolace
9. Vodotěsné izolace (PDF  11,5 MB)
10.10.Tepelné a požární izolace
11.11. Sklo
11. Sklo (PDF  35,2 MB)
12.12. Kámen, kamenivo
12. Kámen (PDF  21,2 MB)
13.13. Kovy
13. Kovy (PDF  11,9 MB)
14.Sylaby přednášek a otázky ke zkoušce
14. otázky, sylaby (PDF  36,1 kB)
sylaby_komplet_2017.pdf (PDF  609 kB)

Přednášející

Přednášky