Stavební materiály - krajinářská architektura

Kód: MAT-k
Semestr: 1
Program: BAK
Rozsah: 2+0
Kredit: 2
Hodnocení: klz
Typ: povinný
Jazyk: Čeština