Věda a výzkum

Doktorandi ústavu (prezenční forma)

školitel: prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. (FA ČVUT Praha) 
  • Ing. Filip Dubský                 téma:     Architektura volných forem
  • Ing. Pavel Hladík                                Architektura volných forem
  • Ing. David Křeček                              Nízkoenergetické stavění ve vztahu k udržitelnému rozvoji výstavby a udržitelné energii

školitel:  Ing.arch. Miloš Florián, Ph.D. (FA ČVUT Praha)

  • Ing. Michal Kutálek                           
  • Ing. Marek Růžička                           
  • Ing. Kateřina Housková                    Algoritmicky definovaná architektura
  • Ing. Jaroslav Hulín                             Algoritmicky definovaná architektura
  • Ing.Lenka Míková                               Aplikace nových materiálů v architektuře

Obhájené disertační práce

Dvojité fasády s přirozeným prouděním vzduchu

Ing. Pavel Brázda, ČVUT Praha, březen 2008
doktorský studijní program: Architektura a urbanismus,  Studijní obor: Architektura a pozemní stavitelství
školitel: doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. (FA ČVUT Praha)
oponenti: prof. Ing.arch. Vladislav Dlesek, Dr.Sc. (ČVUT Praha), prof.Ing. Anton Puškár, PhD.

Vývojové trendy výzkumu dvouplášťových transparentních větraných fasád v rámci udržitelného rozvoje stavění

Ing. Pavel Šimek, ČVUT Praha, březen 2008
doktorský studijní program: Architektura a urbanismus,  Studijní obor: Architektura a pozemní stavitelství
školitel: doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. (FA ČVUT Praha)
oponenti: prof. Ing. prof.Ing. Josef Michálek, CSc., prof.Ing. Anton Puškár, PhD.

Půdní vestavby

Ing. Radek Lavička, ČVUT Praha, duben 2007
doktorský studijní program: Architektura a urbanismus,  Studijní obor: Architektura a pozemní stavitelství
školitel: doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc.  (FA ČVUT Praha)
oponenti: prof. Ing. Václav Rojík, Dr.Sc. (ČVUT Praha), Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.

Zásady interakce obvodové stěny a terénu

Ing.arch. Jan Hlavín, ČVUT Praha, leden 2006
doktorský studijní program: Architektura a urbanismus,  Studijní obor: Architektura a pozemní stavitelství
školitel: doc. Ing. akad.arch. František Pšenička, CSc.  (FA ČVUT Praha)
oponenti: prof. Ing.arch. Vladislav Dlesek, Dr.Sc. (ČVUT Praha), Ing. František Kulhánek, CSc.

Podpora pro navrhování vícepodlažních dřevostaveb

Ing. Libor Přeček, ČVUT Praha, leden 2006
doktorský studijní program: Architektura a urbanismus,  Studijní obor: Architektura a pozemní stavitelství
školitel: doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. (FA ČVUT Praha)
oponenti: prof. Ing.arch. Vladislav Dlesek, Dr.Sc. (ČVUT Praha), doc. Ing. Vladimír Bílek, doc. Ing. Bohumil Straka, CSc.

Stárnutí staveb v konstrukčních a materiálových souvislostech

Ing.arch. Zbyněk Kabelík, ČVUT Praha, červen 2005
doktorský studijní program: Architektura a urbanismus,  Studijní obor: Architektura a pozemní stavitelství
školitel: doc. Ing. akad.arch. František Pšenička, CSc.  (FA ČVUT Praha)
oponenti: prof. Ing.arch. Imrich Tužinský, PhD. (STU Bratislava), Ing. Petr Koudelka, DrSc. (ÚTAH AV ČR)

Inteligentní skleněné fasády

Ing.arch. Miloš Florián, ČVUT Praha, červen 2005
doktorský studijní program: Architektura a urbanismus,  Studijní obor: Architektura a pozemní stavitelství
školitel:
oponenti: prof. Ing.arch. Eva Jiřičná, prof. Ing.arch. Alois Nový, CSc. (FA VUT Brno)

Polyfunkční domy - integrace bydlení se zařízeními občanského vybavení ve společném objektu

Multipurpose buildings - Integration of Dwelling and Civic Amenities in a Common Object
Ing. Vladimír Jirka, ČVUT Praha, červen 2005
doktorský studijní program: Architektura a urbanismus,  Studijní obor: Architektura a pozemní stavitelství
školitel: doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. (FA ČVUT Praha)
oponenti: prof. Ing.arch. Imrich Tužinský, PhD. (STU Bratislava), prof. Ing.arch. Vladislav Dlesek, Dr.Sc. (ČVUT Praha)